impressum2019-02-01T18:42:12+00:00

impressum

character NORGE AS
reklameprodukter & designkonsepter
Markensgate 8
4611 Kristiansand

Fon: +47 948 99 404

office@character.global
www.character.global

Opplysninger ifølge tysk TMG [telemedialov] § 5:

character NORGE AS
reklameprodukter & designkonsepter
Markensgate 8
4611 Kristiansand

Opplysninger ifølge tysk TMG [telemedialov] § 5:

character NORGE AS
reklameprodukter & designkonsepter
Markensgate 8
4611 Kristiansand

Representert ved:

Daglige ledere: Steffen Hecker, Brigitte Diana Wendt, Benjamin Pühse

Innføring i handelsregisteret:

Innføring i handelsregisteret.
Registerdomstol:  Firma i formation
Registernummer: Firma i formation

Organisasjonsnummer:

Organisasjonsnummer folger Firma i formation

Personvernerklæring fra character NORGE AS

character NORGE AS tar vernet av sine personlige data svært alvorlig og følger lovbestemmelsene for personvern. Personopplysninger samles på denne nettsiden bare inn i det omfang som er teknisk nødvendig. Ikke i noe tilfelle selges de innsamlede data eller leveres av andre grunner videre til tredjeparter.

Den etterfølgende erklæringen gir deg et overblikk over hvordan vi garanterer dette vernet og hvilken type data som samles inn til hvilket formål.

§ 1 Navn og kontaktdata på den behandlingsansvarlige samt på bedriftens personvernombud

Behandlingsansvarlig iflg. EUs personvernforordning art. 4 7. ledd (GDPR) er

character NORGE AS
reklameprodukter & designkonsepter
Markensgate 8
4611 Kristiansand

representert ved:

Steffen Hecker
mail: office@character.global
fon: +49 7222/90 66 66
fon: +47 948 99 404

§ 2 Informasjon om innsamling av personopplysninger

(1) I det følgende informerer vi deg om innsamlingen av personopplysninger ved bruk av vår nettside. Personopplysninger er alle data som kan relateres til deg personlig, f. eks. navn, adresse, e-postadresser, brukeratferd.

(2) Når du tar kontakt med oss per e-post eller med et kontaktskjema lagrer vi dataene du har meddelt oss (din e-postadresse, ev. ditt navn og telefonnummer) for å kunne svare på dine spørsmål. Dataene som oppstår i denne sammenhengen sletter vi etter at lagringen ikke lenger er nødvendig eller innskrenker behandlingen hvis det eksisterer lovpålagte oppbevaringsplikter.

(3) Dersom vi for enkelte funksjoner i tilbudet vårt benytter tjenesteytere som har fått dette i oppdrag, eller vil benytte dine data til reklameformål, vil vi nedenfor informere deg detaljert om de henholdsvise prosessene. Derved nevner vi også de fastlagte kriteriene for lagringstiden.

§ 3 Dine rettigheter

Du har overfor oss følgende rettigheter når det gjelder dine personopplysninger:

• ifølge GDPR artikkel 15 til å kreve informasjon om dine personopplysninger som vi har behandlet. Særlig kan du kreve å få opplysninger om behandlingsformål, kategori av personopplysninger, kategori av mottakere som dine opplysninger er blitt eller blir avdekket for, planlagt lagringstid, at du har rett til å få opplysninger rettet og slettet, til innskrenket behandling eller motsigelse, rett til å anke, opprinnelse av dine opplysninger såfremt disse ikke er blitt samlet inn hos oss samt at det finnes automatiserte avgjørelser inklusive profiling og ev. utsagnskraftig informasjom om deres detaljer;

• ifølge GDPR artikkel 16 til omgående å kreve at uriktige personopplysninger som er lagret hos oss blir rettet eller blir komplettert;

• ifølge GDPR artikkel 17 til å kreve at dine personopplysninger som er lagret av oss blir slettet såfremt ikke behandlingen er nødvendig for å utøve ytringsfrihet og for informasjon, eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse, på grunn av allmenne interesser eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav;

• ifølge GDPR artikkel 18 til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir innskrenket såfremt du nekter at disse er riktige, behandlingen er urettmessig, du imidlertid avslår deres sletting og vi ikke lenger trenger opplysningene, du imidlertid trenger disse for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav eller at du har fremsatt innsigelse mot behandlingen ifølge GDPR artikkel 21;

• ifølge GDPR artikkel 20 til å få dine personopplysninger, som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller til å kreve overføringen til en annen behandlingsansvarlig;

• ifølge GDPR artikkel 7 3. ledd til å tilbakekalle ditt samtykke, som du har gitt oss, når som helst. Dette har til følge at vi i fremtiden ikke lenger kan fortsette med databehandlingen som baserte på dette samtykket og

• ifølge GDPR artikkel 77 til å klage til tilsynsmyndigheten. Som regel kan du til dette ta kontakt med tilsynsmyndigheten på ditt vanlige oppholdssted eller arbeidsplass eller til vårt hovedsete.

§ 4 Innsamling av personopplysninger ved besøk på vår nettside

(1) Ved bare informerende bruk av vår nettside, altså når du ikke registrerer deg eller overfører oss informasjoner på anne måte, samler vi bare inn de personopplysningene som din browser overfører til vår server. Når du vil se på vår nettside, samler vi inn de følgende opplysninger som er teknisk nødvendig for oss for å vise deg vår nettside og garantere stabiliteten og sikkerheten (rettslig grunnlag er GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav f):

• IP-adresse
• Dato og klokkeslett for forespørselen
• Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
• Innhold i søket (konkret side)
• Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
• Henholdsvis overført datamengde
• Nettside som søket kommer fra
• Browser
• Operativsystem og dets overflate
• Språk og versjon av browsersoftware.

(2) De nevnte opplysningene behandles av oss til følgende formål:

• Garanti for friksjonsfri oppretting av forbindelsen til nettsiden,
• garanti for komfortabel bruk av vår nettside,
• evaluering av systemsikkerhet og -stabilitet samt
• til flere administrative formål.

Ikke i noe tilfelle benytter vi de innsamlede opplysninger til det formål å trekke konklusjoner med hensyn til din person.

(3) I tillegg til opplysningene nevnt ovenfor lagres informasjonskapsler på din datamaskin ved bruk av vår nettside. Ved informasjonskapsler dreier det seg om små tekstfiler som lagres på harddisken din, tilordnet browseren som du bruker og som medfører at bestemte informasjoner tilfaller stedet som informasjonskapselen setter (her av oss). Informasjonskapsler kan ikke utføre programmer eller overføre viruser til din datamaskin. De tjener til at tilbudet på internettet gjøres i alt mer brukervennlig og effektivt.

Bruk av informasjonskapsler:

a) Denne nettside bruker følgende typer informasjonskapsler hhv. sammenlignbar programvare hvis omfang og funksjonsmåte forklares i det følgende:

• Transiente informasjonskapsler (til dette b)
• Persistente informasjonskapsler (til dette c)
• Flash-informasjonskapsler (til dette f)
• HTML5 storage objects (til dette f)

b) Transiente informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker browseren. Til dette teller spesielt sesjon informasjonskapsler. Disse lagrer en såkalt sesjon-ID, som forskjellige forespørsler av din browser kan tilordnes den felles sesjonen med når du vender tilbake til vår nettside. Sesjon informasjonskapslene slettes når du logger deg ut eller lukker browseren.

c) Persistente informasjonskapsler slettes automatisert etter en foregitt tid som kan være forskjellig alt etter informasjonskapsel. Du kan slette informasjonskapsler når som helst i sikkerhetsinnstillingene til din browser.

d) Du kan konfigurere innstillingene til din browser i henhold til dine ønsker og f.eks. avslå mottakelsen av tredjeparts informasjonskapsler eller alle informasjonskapsler. Vi henviser til at du eventuelt ikke kan nytte alle funksjoner av denne nettsiden.

e) Vi bruker informasjonskapsler for å kunne identifisere deg for følgende besøk, hvis du har en konto hos oss. Ellers må du logge deg inn på nytt for hvert besøk.]

f) De benyttede flash-informasjonskapsler registreres ikke av din browser, men av din flash-plug-in. Videre benytter vi HTML5 storage objects, som lagres på din sluttenhet. Disse objektene lagrer de nødvendige opplysninger uavhengig av browseren som du bruker og har ingen automatisk utløpsdato. Hvis du ikke ønsker noen behandling av flash-informasjonskapsler, må du installere en tilsvarende add-on, f. eks. «Better Privacy“ for Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe-Flash-Killer-informasjonskapselen for Google Chrome. Du kan forhindre bruken av HTML5 storage objects ved å bruke den private modusen i din browser. I tillegg anbefaler vi å regelmessig slette informasjonskapslene og forløpet i browseren manuelt.

(4) Utover det bruker vi analysetjenester ved besøk på vår nettside. Nærmere forklaringer følger nedenfor.

§ 5 Bruk av vårt kontaktskjema

(1) Ved alle slags spørsmål gir vi deg muligheten til å ta kontakt med oss via et skjema som finnes på nettsiden. Derved er det nødvendig med en gyldig e-postadresse, slik at vi vet hvem som er kommet med forespørselen og for å kunne svare på den. Flere opplysninger kan gis på frivillig basis.

(2) Databehandlingen for å ta kontakt med oss gjennomføres ifølge GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav a på grunnlag av samtykket som du ga oss på frivillig basis.

(3) Personopplysningene som vi har samlet inn for bruk av kontaktskjemaet slettes automatisk etter avvikling av forespørselen som du har stilt oss.

§ 6 Flere funksjoner og tilbud på vår nettside

(1) Ved siden av den ren informatoriske bruken av vår nettside tilbyr vi forskjellige ytelser (f.eks. nyhetsbrev) som du kan bruke hvis du er interessert. Til dette må du som regel oppgi flere personopplysninger, som vi benytter for å levere den respektive ytelsen og som de ovennevnte prinsipper for databehandlingen gjelder for.

(2) Delvis setter vi inn eksterne tjenesteytere for behandlingen av dine opplysninger. Disse er blitt valgt ut og har fått oppdrag av oss, er bundet til våre anvisninger og blir kontrollert regelmessig.

(3) Dessuten kan vi gi dine personopplysninger videre til tredjeparter, når kontraktinngåelser eller lignende ytelser tilbys av oss sammen med partnere. Nærmere informasjoner om dette får du når du oppgir dine personopplysninger eller nedenfor i beskrivelsen av tilbudet.

(4) Så vidt våre tjenesteytere eller partnere har sitt hovedsete i en stat utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), informerer vi deg om følgene av dette forhold i beskrivelsen av tilbudet.

§ 7 Bruk av blogg funksjonene

(1) I vår blogg hvor vi offentliggjør forskjellige bidrag til temaer omkring våre aktiviteter, kan du avgi offentlige kommentarer. Din kommentar blir offentliggjort med ditt angitte brukernavn sammen med innlegget. Vi anbefaler å bruke et pseudonym istedenfor ditt riktige navn. Angivelsen av brukernavn og e-postadresse er nødvendig, alle andre informasjoner er på frivillig basis. Hvis du avgir en kommentar, lagrer vi din IP-adresse fortsatt som vi etter [en uke] sletter. Lagringen er for oss nødvendig for at vi manuelt i tilfelle en mulig offentliggjøring av rettsstridige innhold kan forsvare oss mot erstatningskrav. Vi trenger din e-postadresse for å ta kontakt med deg, dersom en tredjepart skulle reklamere din kommentar som rettsstridig. Rettslig grunnlag er GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav b og f. Kommentarene blir ikke kontrollert før offentliggjøringen. Vi forbeholder oss å slette kommentarer hvis disse av tredjeparter blir ansett som rettsstridige.

§ 8 Bruk av vår webshop

(1) Hvis du vil bestille noe i vår webshop, er det nødvendig for kontraktinngåelsen at du oppgir dine personopplysninger som vi trenger for avviklingen av bestillingen din. De obligatoriske angivelsene som er nødvendige for avviklingen av kontraktene er spesielt merket, ytterligere angivelser er på frivillig basis. Opplysningene som du har oppgitt bearbeider vi for avviklingen av din bestilling. Til dette kan vi gi betalingsdataene videre til vår bankforbindelse. Rettslig grunnlag for dette er GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav b.
Alternativ: Du kan frivillig opprette en kundekonto hvor vi for senere ytterligere innkjøp kan lagre dine opplysninger. Ved oppretting av en konto under ¨Min konto“ blir alle opplysninger som du har angitt lagret gjenkallelig. Alle ytterligere opplysninger, inklusive din brukerkonto, kan du slette i ditt kundeområde. Vi kan videre behandle opplysningene som du har oppgitt for å kunne informere deg om ytterligere interessante produkter fra vår portefølje eller sende deg e-post med tekniske informasjoner.

(2) Vi er på grunn av handels- og skatterettslige retningslinjer forpliktet til å lagre dine adresse-, betalings- og bestillingsdata i ti år. Imidlertid foretar vi etter [to år] en innskrenkning av behandlingen, dvs. dine data blir bare tatt i bruk for å overholde lovpålagte forpliktelser.

(3) For å forhindre uberettiget tilgang fra tredjeparter til dine personopplysninger, spesielt finansdata, blir din bestillingsprosess per TLS-teknikk kryptert.

§ 9 Bruk av vår portal

1) Så vidt du vil bruke vår portal, må vi registrere deg ved hjelp av din e-postadresse, et passord som du har valgt samt ditt fritt valgbare brukernavn. Det er ingen tvang til å bruke et riktig navn, bruk av et pseudonym er mulig. Vi benytter for registreringen den såkalte Double-opt-in-prosessen dvs. din registrering er først avsluttet når du på forhånd har bekreftet din påmelding via en for dette formålet tilsendt bekreftelses e-post med et klikk på lenken i denne. Dersom din bekreftelse ikke blir mottatt innen [24 timer], blir din påmelding automatisk slettet i i databasen vår. Angivelsen av de ovenfor nevnte opplysningene er forpliktende, alle ytterligere informasjoner kan du tilføye frivillig ved bruk av portalen vår.

(2) Når du bruker portalen vår, lagrer vi opplysningene dine som er nødvendige for kontraktinngåelsen, også angivelser til betalingsmåten, til du har slettet tilgangen din endelig. Videre lagrer vi opplysningene som du har oppgitt frivillig for den tiden du bruker portalen, så vidt du ikke sletter disse tidligere. Alle angivelser kan du administrere og endre i det beskyttede kundeområdet. Rettslig grunnlag er GDPR artikkel. 6 1. ledd, punkt 1 bokstav f.

(3) Når du bruker portalen, kan dine opplysninger i henhold til kontrakten bli tilgjengelige for andre deltakere i portalen. Medlemmer som ikke er påmeldt får ikke noen informasjon om deg. For alle påmeldte medlemmer er ditt [brukernavn og foto] synlige, uavhengig av om du har frigitt disse. Derimot er hele profilen din med opplysningene du har frigitt synlig for alle medlemmer som du har bekreftet som personlig kontakt. Når du gjør innhold tilgjengelig for dine personlige kontakter, som du ikke sender med en privat melding, er disse innhold synlige for tredjeparter, så vidt din personlige kontakt har frigitt dette. Så vidt du setter innlegg inn i offentlige grupper, er disse synlige for alle påmeldte medlemmer i portalen.

(4) For å forhindre uberettiget tilgang av tredjeparter til dine personopplysninger, spesielt finansdata, krypteres forbindelsen per TLS-teknikk.

§ 10 Bruk av vårt forum

(1) Vårt forum kan bli lest uten at det er nødvendig å melde seg på. Hvis du vil aktivt medvirke på forumet, må du registrere deg ved å oppgi e-postadressen din, et passord som du har valgt samt ditt fritt valgbare brukernavn. Det er ingen tvang til å bruke et riktig navn, bruk av et pseudonym er mulig. Vi benytter for registreringen den såkalte Double-opt-in-prosessen dvs. din registrering er først avsluttet når du på forhånd har bekreftet din påmelding via en for dette formålet tilsendt bekreftelses e-post med et klikk på lenken i denne. Dersom din bekreftelse ikke blir mottatt innen [24 timer], blir din påmelding automatisk slettet i databasen vår.

(2) Når du melder deg på en forum-konto, lagrer vi inntil din avmelding ved siden av dine påmeldingsdata alle opplysninger som du oppgir på forumet, altså offentlige innlegg, innføringer på oppslagstavlen, vennskap, private meldinger osv., for å drive forumet. Rettslig grunnlag er GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav f.

(3) Hvis du sletter din konto, blir dine offentlige ytringer, spesielt innlegg til forumet, fortsatt synlige for alle lesere, din konto kan imidlertid ikke lenger hentes ned og er i forumet kjennetegnet med „[gjest]“. Alle andre opplysninger blir slettet. [Alternativ: Hvis du ønsker at også dine offentlige innlegg skal bli slettet, henvend deg vennligst til den behandlingsansvarlige under de ovenfor angitte kontaktdataene.]

§ 11 Videresending av opplysninger

Overføringen av dine personopplysninger til tredjeparter til andre formål enn de som er oppført i det følgende finner ikke sted. Vi gir dine personlige data kun videre til tredjeparter, hvis:

• du ifølge GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav a har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette,

• videresendingen ifølge GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt 1 bokstav f er nødvendig for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav, og det ikke finnes noen grunn til å anta at du har en overveiende interesse at dine opplysninger som må beskyttes ikke sendes videre.

• for det tilfellet at det for videresendingen ifølge GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav c finnes en lovpålagt forpliktelse, samt

• at dette er med lovhjemmel og ifølge GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav b er nødvendig for avviklingen av kontraktsforhold med deg.

§ 12 Nyhetsbrev

(1) Med ditt samtykke kan du abonnere vårt nyhetsbrev som vi informerer deg om våre aktuelle, interessante tilbud med. Varer og tjenesteytelser som vi gjør reklame for er oppført i samtykkeerklæringen.

(2) For påmeldingen til vårt nyhetsbrev bruker vi den såkalte Double-opt-in-prosessen. Det vil si at vi etter din påmelding sender en e-post til den oppgitte e-postadressen, der vi ber deg om bekreftelse om at du ønsker å få tilsendt nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter påmeldingen innen 24 timer, sperres dine informasjoner og slettes automatisk etter en måned. Utover det lagrer vi dine oppgitte IP-adresser og tidspunkter for påmelding og bekreftelse.Formålet med prosessen er å påvise påmeldingen din og ev. å kunne oppklare mulig misbruk av dine personlige data.

(3) Obligatoriske angivelser for oversendelse av nyhetsbrevet er kun din e-postadresse. Angivelsen av flere, spesielt merkede data er på frivillig basis og blir brukt for å opprette personlig kontakt til deg. Etter din bekreftelse lagrer vi din e-postadresse for å kunne sende deg nyhetsbrevet. Rettslig grunnlag er GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav a.

(4) Du kan når som helst tilbakekalle samtykket i oversendelsen av nyhetsbrevet og avbestille nyhetsbrevet. Du kan motsi ved å klikke på lenken som finnes i hvert nyhetsbrev på e-post, pr. e-post til office@character.gmbh eller ved en melding til kontaktdataene oppgitt i impresssum.

(5) Vi analyserer ikke din brukeratferd når vi sender nyhetsbrevet. Vi oppretter ikke noen profil av deg. Vi bruker altså ikke såkalte web beacons eller tracking pixels.

§ 13 Motsigelse eller tilbakekallelse av databehandlingen

(1) Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandlingen, kan du når som helst tilbakekalle dette. En slik tilbakekallelse har innflytelse på behandlingen av dine personopplysninger etter at du har uttalt den overfor oss.

(2) Så vidt vi støtter behandlingen av dine personopplysninger på avveiingen av interesser, kan du fremsette innsigelse mot behandlingen. Særlig er dette tilfellet når behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, som vi henholdsvis oppfører i den påfølgende beskrivelsen av funksjonene. Når du fremsetter en slik innsigelse ber vi deg om å beskrive grunnene for hvorfor vi ikke skal behandle dine personopplysninger som gjennomført av oss. I tilfellet av en begrunnet innsigelse sjekker vi situasjonen og vil enten avslutte hhv. tilpasse databehandlingen eller fremstille våre tvingende verneverdige grunner som er grunnen for at vi fortsetter med behandlingen.

(3) Selvfølgelig kan du når som helst motsi behandlingen av dine personopplysninger til reklameformål.

(4) Du kan informere oss om din motsigelse på følgende kontaktdata informieren: office@character.global

§ 14 Bruk av analyseprogrammer

I. Google Analytics

(1) Denne nettsiden bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google“). Google Analytics bruker såkalte “Cookies“, tekstfiler som lagres på din datamaskin og muliggjør at du kan anlalysere din bruk av nettsiden. Informasjonene om din bruk av denne nettsiden, generert av informasjonskapselen, blir som regel overført til en server fra Google i USA og blir lagret der. I tilfelle aktivering av IP-anonymisering på denne nettsiden blir din IP-adresse imidlertid av Google på forhånd forkortet innenfor medlemsstatene i Den europeiske union eller i andre avtalestater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun i unntakstilfeller overføres hele IP-adressen til en server fra Google i USA og forkortes der. Etter oppdrag fra operatøren av denne nettsiden vil Google benytte disse informasjoner for å analysere din bruk av nettsiden, for å sammenstille rapporter om aktivitetene på nettsiden og for å levere flere tjenesteytelser overfor nettside-operatøren som er forbundet med bruken av nettsiden og internettet.

(2) IP-adressen som fra din browser er overført innenfor rammen av Google Analytics blir ikke ført sammen med andre data fra Google.

(3) Du kan forhindre lagringen av informasjonskapslene med en innstilling av din browser-software; vi henviser deg imidlertid til at du i dette tilfellet ev. ikke kan benytte samtlige funksjoner til denne nettsiden i full utstrekning. Utover det kan du forhindre innsamlingen av data som er blitt generert av informasjonskapselen og som er relatert til din bruk av nettsiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt behandlingen av disse data av Google ved å laste ned og installere browser-plug-in som finnes under den følgende lenken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Denne nettsiden bruker Google Analytics med utvidelsen “_anonymizeIp()“. Ved dette viderebehandles de forkortede IP-adresser, personopplysninger kan dermed utelukkes. Så vidt det er innsamlet personopplysninger om deg, utelukkes disse straks og persomnopplysningene slettes omgående.

(5) Vi benytter Google Analytics for å analysere bruken av vår nettside og for å kunne forbedre den regelmessig. Med statistikkene vi har fått kan vi forbedre vårt tilbud og utforme det mer interessant for deg som bruker. For unntakstilfellene, der personopplysninger blir overført til USA, har Google underkastet seg EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rettslig grunnlag for bruk av Google Analytics er GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav f.

(6) Informasjoner fra den tredje tilbyderen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Bruksbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html.html, Oversikt til personvern: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt personvernerklæringen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Denne nettsiden bruker Google Analytics også for en analyse av tilstrømningen av besøkende som dekker flere enheter som gjennomføres via en user-ID. I din kundekonto kan du under “Mine data“, “ Personopplysninger“ deaktivere analysen av din bruk som dekker flere enheter.

§ 15 Online reklame, Google AdSense

(1) Denne nettsiden bruker online-reklametjenesten Google AdSense, hvor reklame som er tilpasset dine interesser, kan presenteres. Vi forfølger dermed den interessen, å vise deg reklame som kunne være av interesse for deg, for å kunne utforme vår nettside mer interessant for deg. Til dette innsamles det statistiske informasjoner om deg som behandles av våre reklamepartnere. Disse reklameannonser kan gjenkjennes ved henvisningen “Google-annonser“ i den respektive annonsen.

(2) Ved besøket på vår nettside får Google informasjonen om at du har åpnet vår nettside. Til dette benytter Google en web beacon for å lagre en informasjonskapsel på din datamaskin. Data som er nevnt under § 3 i denne erklæringen blir overført. Vi har verken innflytelse på de innsamlede data eller har kjennskap til omfanget av datainnsamlingen og lagringstiden. Dine data overføres til USA og analyseres der. Når du er logget inn med din Google-konto kan dine data tilordnes denne direkte. Hvis du ikke ønsker tilordningen med din Google-profil, må du logge deg ut. Det er mulig at disse data sendes videre til kontraktspartnere av Google, til tredjeparter og myndigheter. Rettslig grunnlag for behandling av dine data er GDPR artikkel 6 1. ledd, 1. punkt bokstav f. Denne nettsiden har også aktivert AdSense-annonser fra tredje tilbydere. Dataene nevnt ovenfor kan overføres til disse tredje tilbydere (nevnt på https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).]

(3) Du kan forhindre installeringen av informasjonskapsler fra Google AdSense på forskjellig måte:

a) ved en tilsvarende innstilling av din Browser-software, især medfører undertrykkelsen av tredje informasjonskapsler at du ikke får annonser fra tredje tilbydere;

b) ved deaktivering av interesserelaterte annonser hos Google via lenken http://www.google.de/ads/preferences. Denne lenken blir slettet når du sletter dine informasjonskapsler;

c) ved deaktivering av interesserelaterte annonser fra tilbyderne som er del av selvreguleringskampanjen “About Ads“, via lenken http://www.aboutads.info/choices. Denne lenken blir slettet når du sletter dine informasjonskapsler;

d) ved varig deaktivering i dine browsere Firefox, Internetexplorer eller Google Chrome via lenken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi henviser deg til at du i dette tilfellet ev. ikke kan benytte alle funksjoner av dette tilbudet i full utstrekning.

(4) Flere informasjoner om formål og omfang av datainnsamlingen og dens behandling samt flere informasjoner om dine respektive rettigheter og innstillingsmuligheter for beskyttelse av din privatsfære får du hos: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; personvernbetingelser for reklame: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google har underkastet seg EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 16 Bruk av Google Adwords conversion tracking

Vi benytter online-reklameprogrammet “Google AdWords“ og innenfor rammen av Google AdWords conversion tracking. Google conversion tracking er en analysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google“). Når du klikker på en annonse satt inn av Google, lagres en informasjonskapsel for conversion tracking på din datamaskin. Disse informasjonskapslene mister etter 30 dager sin gyldighet, inneholder ingen personopplysninger og tjener dermed ikke til personlig identifisering.

Når du besøker bestemte internettsider på vår nettside og informasjonskapselen enda ikke er utløpt, kan Google og vi fastslå at du har klikket på annonsen og er blitt ledet videre til denne siden. Hver Google AdWords-kunde får en annen informasjonskapsel. Dermed er det ikke mulig at informasjonskapslene kan videreforfølges via nettsidene fra AdWords-kunder.

Informasjonene som hentes inn ved hjelp av conversion informasjonskapslene benyttes for å opprette conversion statistikker for AdWords-kunder som har bestemt seg for conversion tracking. Herved får kundene vite det totale antallet brukere som har klikket på annonsen og er blitt ledet videre til en side hvor en conversion-tracking-tag er tilføyet. De får imidlertid ingen informasjoner som brukere kan identifiseres med personlig.

Hvis du ikke vil delta i tracking, kan du motsi denne bruken ved å forhindre installeringen av informasjonskapslene med en passende innstilling av din browser software. (Mulighet for deaktivering). Du blir da ikke opptatt i statistikkene for conversion-tracking. Ytterligere informasjoner samt personvernerklæringen fra Google finner du på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.

§ 17 Datasikkerhet

(1) Vi bruker under besøket av nettsiden den utbredte SSL-prosessen (Secure Socket Layer) i forbindelse med det høyeste krypteringstrinnet som understøttes av din browser. Som regel dreier det seg derved om en 256 bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter en 256-bit kryptering, griper vi istedenfor tilbake på 128-Bit v3 teknologien. Om en enkelte side av vår nettpresentasjon overføres kryptert, gjenkjenner du på den lukkede fremstillingen av nøkkel-henholdsvis lås-symbolet i den nedre statuslinjen til din browser.

(2) Vi benytter forøvrig egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine data mot tilfeldige eller forsettlige manipulasjoner, delvis eller fullstendig tap, ødeleggelse eller mot uvedkommende tilgang fra tredjeparter. Våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende i henhold til den tekniske utviklingen.

Ditt Bischoff GmbH

Ansvarsfraskrivelse (disclaimer)

Ansvar for innhold

Som tjenestetilbyder er vi ifølge TMG [tysk telemedialov] § 7 1. ledd i henhold til allmenne lover ansvarlig for egne innhold på disse sider. Ifølge TMG §§ 8 til 10 er vi som tjenestetilbyder imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overførte eller lagrede fremmede informasjoner eller til å forske etter forhold som hentyder til en rettsstridig virksomhet. Forpliktelser til å fjerne eller sperre bruken av informasjon ifølge allmenne lover berøres ikke. Et ansvar som gjelder dette er imidlertid først mulig etter tidspunktet hvor vi har fått kunnskap av et konkret rettsbrudd. Når vi blir kjent med respektive rettsbrudd vil vi omgående fjerne disse innhold.

Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsider fra tredjeparter hvis innhold vi ikke har noen innflytelse på. Vi kan derfor heller ikke overta garanti for disse fremmede innhold. For innholdet i de lenkede sidene er alltid den henholdsvise tilbyder eller operatør ansvarlig. De lenkede sider ble på tidspunktet for lenkingen sjekket for mulige rettsbrudd. Rettsstridige innhold kunne ikke oppdages på tidspunktet for lenkingen. Permanent kontoll av innholdet i de lenkede sidene er imidlertid uten konkrete holdepunkter for et rettsbrudd ikke rimelig. Når vi blir kjent med rettsbrudd vil vi omgående fjerne slike lenker.

Opphavsrett

Innhold og verker som på disse sidene er blitt opprettet av nettoperatørene underligger den tyske opphavsretten. Mangfoldiggjøring, behandling, distribusjon og alle slags måter på utnytting utenfor opphavsrettens grenser behøver det skriftlige samtykket fra den respektive forfatteren hhv. den som har utarbeidet det. Nedlastinger og kopier av denne siden er bare tillatt for privat, ikke kommersiell bruk. Så vidt innhold på denne siden ikke er blitt opprettet fra operatøren, tas hensyn til opphavsrettigheter for tredjeparter. Spesielt merkes innhold fra tredjeparter som slike. Hvis du likevel blir oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi om en henvisning. Når vi blir kjent med rettsbrudd vil vi omgående fjerne slike innhold.

Personvernerklæring for søkere

Personvernerklæring for andre berørte